تبلیغات
چلچراغ زیبای فلسفه بزرگترین فیلسوف دنیا - حکیم ارد بزرگ : اگر پرواز را باور کنی ، پر و بال خواهی گرفت .
چلچراغ زیبای فلسفه بزرگترین فیلسوف دنیا
درباره بزرگترین فیلسوف تاریخ
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


درباره فلسفه و فلاسفه می نویسم با نظرات سازنده خودتان خوشحالم کنید


مدیر وبلاگ : مازیار توسلی
مطالب اخیر


نامگذاری خیابانی به نام حکیم ارد بزرگ در شیروان

عیسی مهربان :

بنده هر زمان جملات حکیمانه و زیبای حکیم ارد بزرگ را میخوانم بوی تازگی میدهد اگر اندیشه ما توانایی نفوذ در اعماق جملات این بزرگوار را داشته باشد به گنجینه عظیمی از معنویت روانشناسی جامعه شناسی انسان شناسی وبسیاری از ابعاددیگر انسانیت دست میابیم کتاب سرخ ایشان شاید یک کتاب است همچون سایر کتابهای دیگر اما از محتوای آن مشخص است که پشتش سالها مطالعه وپژوهش وتلاش صورت گرفته بنده کتابهای بسیاری را در وسع خودم در زمینه های مختلف از جمله روانشناسی وموفقیت را مطالعه کرده ام ولی سخنی که آنها را نقض کند را در کتاب ایشان پیدا نکرده ام بنده خواندن کتاب سرخ رابه همه هموطنانم توصیه میکنم وبه مسئولین شهرستان شیروان توصیه میکنم که برای شناخت بیشتر ایشان خیابانی را به نام خیابان حکیم ارد بزرگ نامگذاری نمایند .


سالهاست که مردم شیروان خواستار نامگذاری خیابانی به نام حکیم ارد بزرگ هستند ,خیابانی را به نام حکیم ارد بزرگ بنمایید, در شیروان خیابانی به نام حکیم ارد بزرگ بشود,چرا در شیروان خیابانی به نام حکیم ارد بزرگ نیست ؟ , خیابان حکیم ارد بزرگ کجاست ؟, نامگذاری خیابانی به نام حکیم ارد بزرگ

شیران شیروان : عکس بالا تزئینی است ! نامگذاری خیابانی به نام افتخار جهانی شیروان "حکیم ارد بزرگ" درخواست 10 سال گذشته مردم شیروان است که متاسفانه تا کنون شورای شهر شیروان نسبت به آن بی توجهی کرده است . ما در برابر رفتار نادرست آنها سکوت کردیم اما مطمئن باشید که آن را فراموش نکرده ایم و در نهایت کسانی بر روی صندلی شورای شهر شیروان خواهند نشست که اولین کاری که خواهند نمود همین کار است پس درود بر همه دوستداران شیروان و بزرگ فیلسوف عزیز شهر ما . یکی از خوانندگان شیران شیروان در وبلاگ سابقمان در بلاگفا ، برایمان نوشته بود آقای اسماعیل حسین پور از اعضای با سابقه شورای شهر شیروان در همایش فرهیختگان شیروان خطاب به حکیم ارد بزرگ می گفت : به ما می گویند خیابانی را به نام حکیم ارد بزرگ بگذارید اما من می گویم اگر تمام خیابانهای شیروان نامشان حکیم ارد بزرگ باشد باز هم کم است .
 

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ آدم توانا به جای نشان دادن ناتوانی دیگران ، راه درست توانایی را نشان می دهد . حکیم ارد بزرگ


کاشتن تخم غم ، تباهی زندگی را در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ


پیران جهان دیده ، نابودی زندگی آدمیانی که ریشه پولشان ناپاک است را بارها و بارها دیده اند .  حکیم ارد بزرگ 


در زندگی زناشویی ، همواره از خاندان همسرمان ، به نیکی یاد کنیم . حکیم ارد بزرگ 


اگر پرواز را باور کنی ، پر و بال خواهی گرفت .  حکیم ارد بزرگ


آرزوهای خویش را ارزشمند بدان ، که توان پرواز تو ، به سوی آرمان هاست .  حکیم ارد بزرگ


آدمی می تواند ، بارها و بارها به شیوه های گوناگون ، قهرمان شود . حکیم ارد بزرگ


کوهستان ، نهیب مهر است و دوستی . حکیم ارد بزرگ
 

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ

 

سخن بدون پشتوانه ، گزاف گویی است . حکیم ارد بزرگ


آغاز ها را باید جشن گرفت ، چرا که شیره جهان ، در بالندگی و زایندگیست .  حکیم ارد بزرگ


واژه ها سرشار از آموزه هاست ، ارزش آنها همپای زندگی است .  حکیم ارد بزرگ


همواره نگاهمان بر روشنایی باشد و راستی ، اینگونه راههای آینده ، روشن است و هموار .  حکیم ارد بزرگ


سخنان برگزیده بزرگان ، شاه کلید درهای بسته زندگیست . حکیم ارد بزرگ


شرف ، در آزادی و آزادگی است و این خواست و سخن همیشگی "ارد" بوده است . حکیم ارد بزرگ


داستان کوتاه همواره زیباست ، چرا که خواننده با شیره و جان اندیشه نویسنده روبروست . حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ

کنون ز ابر دریای معنی گهر

ببارم ، گل دانش آرم به بر

فزایم ز جان آفرین شاه را

که زیباست مر خسروی گاه را

شه ارمن و پشت ایرانیان

مه تازیان ، تاج شیبانیان

ملک بودلف شهریار زمین

جهاندار ارّانی پاک دین

بزرگی که با آسمان همبرست

ز تخم براهیم پیغمبرست

فروغست رایش دل و دیده را

پناهست دادش ستمدیده را

نبشتست بخت از پی کام خویش

به دیوان فرهنگ او نام خویش

به فرّش توان رفت بر مشتری

به نامش توان بست دیو و پری

تن و همتش را سرانجام برست

که آنجا که ساقش زحل را سرست

به صد لشکر اندر گه رزم و نام

نپرسید باید ز کس کاو کدام

چنو دست زی تیغ و ترکش کشید

که یارد به نزدیک تیغش چخید

اگر خشتی از دستش افتد به روم

شوندش رهی هر کز آن مرز و بوم

برد سهم او دل ز غران هژبر

کند گرد او خشک باران در ابر

به دریا بسوزد ز تف خیزران

چنو زد نوند سبک خیز ران

اگر بابت روم کین آورد

به شمشیر بت را به دین آورد

جهان را اگر بنده خواند ز پیش

ز بهرش کند حلقه در گوش خویش

ز گردون چنان کرد جاهش گذار

کز او نیست برتر به جز کردگار

فرستست خشتش به گاه پیام

نبردش نویدست و کشتن خرام

عقابیست تیرش که در مغز و ترگ

بچه فتح باشد ورا خایه مرگ

سپه را که چون او سپه کش بود

چه پیش آب دریا ، چه آتش بود

زمینی که شد جای ناورد اوی

کند سرمه در دیده مه گرد اوی

برون از پی دینش پیکار نیست

برون از غراش ایچ کردار نیست

چلیپاپرستان رومی گروه

چنانند از او وز سپاهش ستوه

بدارند روز و شب از بس هراس

به هر کوه دیده ، به هر دیر پاس

ستون سپهر روان رأی اوست

سر تخت بخوان جوان جای اوست

چنانست دادش که ایمن به ناز

بخسبد همی کبک درپّر باز

شود در یکی روزه ده بار بیش

به پرسیدن گرگ بیمار میش

چو خواهندگان دید شادی کند

فزون زان که خواهند رادی کند

دو دستش تو گویی گه کین و مهر

یکی هست دریا و دیگر سپهر

درین موجها گوهر و جود نم

در آن ماه تیغ و ستاره درم

کز آن گوهر و زر که را داد پیش

به یک ره گر آری از و کم و بیش

بدین کرد شاید نهان آفتاب

بدان شاید انباشت دریا و آب

که را راند خشمش فتد در گداز

که را خواند جودش برست از نیاز

چنو تاج و اورنگ را شاه نیست

جز او چرخ فرهنگ را ماه نیست

ز هر افسری برتر ست افسرش

ز هر گوهری پاکتر گوهرش

هماییست مر چرخ را فّر اوی

که شاهی دهد سایهٔ پّر اوی

به چوگان چو برداشت گوی زرنگ

ز بیمش بگردد رخ مه زرنگ

کمندش چو از شست گردد رها

تو گویی که برداشت ابر اژدها

ز هامون شب تیره بر چرخ تیر

کند رشته در چشم سوزن به تیر

چو مالد به زه گوشهای کمان

بمالد به کین گوش گشت زمان

به باد تک اسپش به خاور زمین

کند غرق کشتی به دریای چین

تف تیغش از هند شب کرد بوم

کند باز قنذیل رهبان به روم

نه کس را بود فرّه و جود او

نه فرزند چون میر محمود او

شهی مایهٔ شاهی و سروری

بزرگی ز گوهر به هر گوهری

گرد زیب از او نامداری همی

دهد بوی از او شهریاری همی

دل اختر از جان هوا جوی اوست

زبان زمانه ثناگوی اوست

سخنهاش درّست و دانش سرشت

خبرهاش هریک چراغ بهشت

چو خرسند بد خوب کاری کند

چو خشم آیدش بردباری کند

به نیزه مه آرد ز گردون فرود

به ناوک به کیوان فرستد درود

ز دریا کند در تف تیغ میغ

ز باران خونین کند میغ تیغ

روا باشد این شاه را ماه تخت

که فرزند دارد چنان نیکبخت

برادرش چون ماه آن پاکزاد

براهیم بن صفر با فر و داد

پناه جهان خسرو ارجمند

دل گیتی امید تخت بلند

بزرگی که اختر گه مهر و خشم

به فرمان او دارد از چرخ چشم

بهی در خور تخت او روز بار

زهی از در بخت او روزگار

ز شمشیر او لعل جای کمین

بریزد ز کف زر به روی زمین

سزد گر کشد بر مه این شاه سر

که زینسان برادر وز آنسان پسر

نه زین شاه به در خورگاه بود

نه کس را به گیتی چنان شاه بود

نبینی ز خواهنده و میهمان

تهی بارگاه ورا یک زمان

همی هرکه جایی فتد در نیاز

بدین درگه آیند تازان فراز

رسد هر که آید هم اندر شتاب

به خوان و می و خلعت و جاه و آب

نه کس زین شهنشاه دل خسته شد

به بر هیچ مهمان درش بسته شد

هر آن کز غم جان و بیم گناه

به زنهار این خانه گیرد پناه

ز بدخواه ایمن شود وز ستم

چو از چنگ یوز آهو اندر حرم

اگر داد باید شهی هرچه هست

دهد این شه و ندهد او را ز دست

چنین باد تا جاودان نام او

مگر داد چرخ از ره کام او

همی تا بماند زمان و زمین

به فرمانش بادا هم آن و هم این

تن زندگانیش چون کدخدای

سلب روز و شب وین جهانش سرای

ز بالای تابنده ماه افسرش

ز پهنای گیتی فزون کشورش

جهان خرم از فر و اورند اوی

هم از میر محمود فرزند اوی

 اسدی توسی

 

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ


 پاسخ سخنان دلسوزانه بزرگان و ریش سپیدان، گستاخی و اخم نیست . حکیم ارد بزرگ


در پی پاسخ زود هنگام ، به رخدادهای مهم زندگی خویش نباشیم .  حکیم ارد بزرگ 


ساده باش ، آهوی دشت زندگی ، خیلی زود با نیرنگ می میرد .  حکیم ارد بزرگ 


اگر در بند زندگی روزمره تان باشید ، نمی توانید گامی بسوی بهروزی بردارید . حکیم ارد بزرگ 


مهرورزی و ستایشگری ، درمان بسیاری از دردهای آدمیان هستند .  حکیم ارد بزرگ 


 ناتوان ، لبریز از واژه های ناامید کننده است . حکیم ارد بزرگ

 

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ

نوع مطلب :
برچسب ها : hakim orod bozorg، سخنان کوتاه بزرگان ایران و جهان، ارد بزرگ، حکیم ارد بزرگ، حکیم اردبزرگ، عکس حکیم ارد بزرگ، جملات حکیم ارد بزرگ،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 28 خرداد 1394
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی